Data Dosen NIDN Prodi S1 Keperawatan dr. Riswahyuni W, M,Si